Se afișează postările cu eticheta weight loss. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta weight loss. Afișați toate postările

marți, 19 septembrie 2017

isopul planta medicinala-hyssop herb

Hyssop Herb
Hyssop Herb
This herb is native to the Mediterranean, and is called the Latin name is Hyssopus officinalis.
Hyssop high increase of almost half a meter.The benefits of hyssop were known to ancient civilizations, the actual name of the plant itself is adapted to a Greek term (hyssōpos = "holy plant") describing its use - the hyssop leaves were used to clean the temples. The plant is also mentioned in the Bible in David's Psalm 50: "Sprinkle me with hyssop and I will cleanse / ... /".
For natural treatments, the entire plant is used.
Hyssop-Naturist Treatments
From a therapeutical point of view, hyssop is an effective expectorant, the popularity of the plant is due in part to this property.The plant enters the composition of anti-ash tea and is a good antispasmodic, carminative, anti-inflammatory and tonic (through its tannins and marubin).Hyssop has diuretic properties, remove water from the tissue.This makes it useful in the treatment of cardiovascular diseases,hypertension, hyperplasia.The content of hesperidine helps dilute vessels and lowers blood pressure.The antiseptic properties of the hyssop lead to the use of the plant in the form of baths and especially compresses in the treatment of wounds.Last but not least, the hyssop,due to the bitter substances it contains, regulates digestion and stimulates appetite, which makes it useful in the treatment of cases of general anemia and weakness. …read more…
Isopul Planta Medicinala
Isopul Planta Medicinala
Aceasta planta originara din zona mediteraneana, poarta denumirea latina de HYSSOPUS OFFICINALISIsopul creste inalt de aproape o jumatate de metru.Beneficiile isopului le erau cunoscute vechilor civilizatii, insusi numele actual al plantei este adaptat dupa un termen grecesc (hyssōpos = „planta sfanta”) ce descrie utilizarea sa – frunzele de isop erau intrebuintate pentru curatarea
templelor. Planta este mentionata si in Biblie, in Psalmul 50, al lui David: „Stropi-ma-vei cu isop
si ma voi curati /…/”.
Pentru tratamente naturiste se foloseste intreaga planta.
Isopul-Tratamente Naturiste
Din punct de vedere terapeutic,isopul este un expectorant eficient, popularitatea plantei datorandu-se in buna parte acestei proprietati a sa.Planta intra in compozitia ceaiurilor antiasmatice si este un bun antispastic, carminativ, antiinflamator si tonic (prin taninurile si marubiina pe care le contine).Isopul are
propriet diuretice,elimina apa din tesuturi. Aceasta o face utila in tratamentul afectiunilor cardiovasculare,hipertensiunii arteriale,hidropizie.Continutul in hesperidina ajuta la dilatarea vaselor si scade tensiunea arteriala. Proprietatile antiseptice ale isopului conduc la folosirea plantei sub forma de bai si mai ales comprese in tratamentul ranilor.Nu in ultimul rand,isopul,datorita unor substante amare pe care le contine, regleaza digestia si stimuleaza pofta de mancare,ceea ce il face folositor in tratamentul cazurilor de anemie si slabiciune generala. …citeste mai departe…


marți, 5 iulie 2016

crusin planta medicinala-alder buckthorn herb

Alder Buckthorn Herb
Alder buckthorn, shrub grows as the hilly sunny places, the edges of streams or swampy areas, but only up to altitudes of 1000 meters.
Alder buckthorn , reaches heights of 2-3 meters.
Alder buckthorn, part of the family and is called in Latin Graminaceelor Rhamnus frangula (Frangulea ALNUS).
From Alder buckthorn , is used exclusively peel.
Alder buckthorn , is gathered in March-April periods August and October.
Alder Buckthorn-Natural Treatments
Alder Buckthorn bark, contains a number of substances with emetic effect, anthraquinone principles, with a sharp purgative action.
It has the advantage over other vegetable purgative that can be used long without giving habit.
Purgative properties of alder buckthorn , known for over six centuries.
What therapeutic effects of alder buckthorn  bark, it is effective in adjusting the seat  (it is effective in regulating bowel movements).
Solve states of constipation in cases when the intestine becomes lazy.
Tea is also used preventively gall bladder disease and having a cleansing effect of the blood.
For chronic constipation, use 2-3 grams of powder or 2 tablespoons shredded bark plant, which is put to soak in 250 ml cold water,allow to pull noon, then drink a few sips every two hours.
For urgent cases, a tablespoon of shredded bark, scald with boiling a cup of water, then after half an hour let May boil for ten minutes.
Doses are starting to cure a teaspoon of zest to a cup of tea and titrated up to a tablespoon of zest to the same amount of water.
Low doses are used in mild constipation, and in higher doses in more serious cases.
With effect from the excitement of the ball, Alder Buckthorn bark, mixed with chicory, artichoke and dandelion, used to prepare a tea effective in the treatment of liver diseases and regulation of digestion making
it one of teas often used in cases of obesity.
Taking every morning a pinch of zest Alder buckthorn and drinking a cup of tea chicory people who want to lose weight will succeed so gradually, without fear that usually accompanies diets, namely regaining
weight once the diet weight loss is interrupted.
Alder buckthorn , regulates digestion and seat, leading naturally cleanse the digestive tract and thus eliminate toxins.
One of the important factors that usually accompany being overweight.
To prevent nausea and vomiting that causes the bark is good to bear in mind the following recommendations…read more…
Crusin Planta Medicinala
Crusinul,creste sub forma de arbust pe locuri deluroase insorite,la margini de paraie sau zone mlastinoase,dar numai pana la altitudini de 1 000 de metri.
Crusinul, atinge inaltimi de 2-3 metri.
Crusinul , face parte din familia Rhamnaceelor si se numeste in latina RHAMNUS FRANGULA (FRANGULA ALNUS).
De la crusin, se foloseste in exclusivitate coaja.
Crusinul,se culege in perioadele martie-aprilie august si octombrie.
Crusin-Tratamente Naturiste
Coaja de crusin,contine o serie de substante cu efect vomitiv,principii antrachinonice,avand o actiune purgativa accentuata.
Are avantajul fata de alte purgative vegetale ca se poate folosi mult timp fara a da obisnuinta.
Proprietatile purgative ale crusinului se cunosc de peste sase secole.
Ca efecte terapeutice,coaja de crusin ,are efect in reglarea scaunului.
Rezolva starile de constipatie, in cazurile cand intestinul gros devine lenes.
Ceaiul se mai foloseste preventiv in afectiunile veziculei urinare si avand un efect depurativ al sangelui.
Pentru constipatiile cronice, se folosesc 2-3 g de praf sau 2 lingurite din coaja plantei maruntita,care se pun la macerat la rece in 250 ml de apa,se lasa 12 ore sa traga,apoi se beau cateva inghitituri la fiecare doua ore.
Pentru cazurile mai urgente,o lingura de coaja maruntita, se opareste cu o cana de apa clocotita,apoi dupa o jumatate de ora se lasa sa mai dea in clocot timp de zece minute.
Dozele de inceput a curei sunt de o lingurita de coaja,la o cana de ceai si se creste pana la o lingura de coaja la aceeasi cantitate de apa.
Dozele mici se folosesc in constipatiile usoare,iar in doze mai mari in cazurile mai serioase.
Avand un efect de excitare a bilei,coaja de crusin,amestecata cu cicoare,anghinare si papadie,foloseste la prepararea unui ceai eficient in tratamentul afectiunilor ficatului si a reglarii digestiei fiind astfel unul dintre ceaiurile des folosite in cazurile de obezitate.
Luand in fiecare dimineata un varf de cutit de coaja de crusin si band o cana de ceai de cicoare,persoanele care doresc sa slabeasca vor reusi acest lucru treptat,fara a exista pericolul care de obicei insoteste
curele de slabire si anume recastigarea greutatii imediat ce dieta de slabire este intrerupta.
Cruisnul,regleaza digestia si scaunul,ducand firesc la curatirea tractului digestiv si deci la eliminarea toxinelor.
Unul din factorii importanti care insotesc de obicei supraponderabilitatea.
Pentru a evita starea de greata si voma pe care o provoaca coaja este bine sa se tina cont de urmatoarele recomandari…citeste mai departe…